Tôi có để trên mạng web một số bài viết và hình ảnh. Mỗi lần bạn bè hỏi ở đâu thì tôi lại không nhớ các địa chỉ một cách chắc chắn. Do đó trang này tụ lại những địa chỉ đó, cho họ và cho trí nhớ của tôi.

Các trang được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau (Free, Blogspot, Picasaweb, IBlogYou) vì sử dụng dụng cụ và không gian miễn phí khác nhau.

Thường thì chúng được trình bày bằng tiếng Việt. Nhưng có khi dùng tiếng Pháp, để bạn Pháp của tôi có thể đến xem, và để tôi gìn giữ và cải tiến tiếng Pháp của mình.

Tôi giới thiệu cả những trang không còn được chăm lo cập nhật : blogs không nhận được lời bình của người đọc, các bộ hình không cần thêm bớt, websites đã ngủ từ lâu nhưng biết đâu có ngày nào sống lại, websites xưa giữ làm kỷ niệm. Đó là những trang tôi vẫn còn thích và muốn bạn bè biết.

LuânTên họ : Vũ Văn Luân
Email : luanvuvan@gmail.com
Hình chụp năm 2002
Tên trên Facebook : Luan Vu Van
Vũ Hồi NguyênBút hiệu
Email : vuhoinguyenvhn@gmail.com
Hình chụp năm 2008


TRANG VŨ HỒI NGUYÊN
Địa chỉ : luanvuvan.free.fr/VuHoiNguyen
Truyện ngắn và bài viết


MỤC "TRANH ẢNH" TRÊN BÁO MẠNG "DIỄN ĐÀN"
Địa chỉ : www.diendan.org/Galeries
Về hội họa, nhiếp ảnh, thơ, Trịnh Công Sơn, vv..
.


CÁC BỘ HÌNH TRÊN PICASAWEB
Địa chỉ : picasaweb.google.com/luanvuvan
Các bộ hình mở ra cho mọi người (albums publics)


BỘ HÌNH "VISIONS FUGITIVES"
Địa chỉ : luanvuvan.free.fr/VisionsFugitives/VF01.html
Tiếng Pháp, không còn thay đổi


BLOG "UN VIET ERRANT" TRÊN IBLOGYOU
Địa chỉ : www.iblogyou.fr/VHN
Tạp văn ngắn viết theo thời sự ở ngoài Việt Nam
Tiếng Pháp, ngừng cập nhật từ tháng 3/2009


BLOG "UN VIET ERRANT" TRÊN BLOGSPOT
Địa chỉ : luanvuvan.blogspot.com
Tạp văn ngắn viết theo thời sự ở ngoài Việt Nam
Tiếng Pháp, ngừng cập nhật từ tháng 6/2010